Aktivity MŠ

EDUKAČNĚ STIMULAČNÍ SKUPINKY

- příprava dětí s povinnou předškolní docházkou hravou formou do ZŠ
- probíhají úterky 1x14dnů od 15:45hodin se zákonnými zástupci (prarodiči)
- s sebou: desky s drukem s pracovními listy

BABIČKO, DĚDEČKU, POJĎTE NÁM ČÍST

- podpora mezigeneračního setkání spojené s předčtenářskou pregramotností
- prarodiče dětí do MŠ chodí předčítat své oblíbené pohádky
- probíhá 1x za měsíc (dle vzájemné domluvy)

NÁBOŽENSTVÍ

- děti se seznamují s normami, hodnotami společenského soužití (dobro x zlo) pomocí příběhů, písní
- probíhá ve ČTVRTEK 1x za 14dnů od 15h – 15:45hod - SUDÝ TÝDEN

ANJ

- seznamování se hravou formou s cizím jazykem
- 1x14dnů ve ČTVRTEK  - LICHÝ TÝDEN
- pro děti s povinným předškolním vzděláváním