Aktivity MŠ

EDUKAČNĚ STIMULAČNÍ SKUPINKY

- příprava dětí s povinnou předškolní docházkou hravou formou do ZŠ
- probíhají úterky 1x14dnů od 16:00hodin se zákonnými zástupci (prarodiči)
- s sebou: desky s drukem s pracovními listy

BABIČKO, DĚDEČKU, POJĎTE NÁM ČÍST

- podpora mezigeneračního setkání spojené s předčtenářskou pregramotností
- prarodiče dětí do MŠ chodí předčítat své oblíbené pohádky
- probíhá průběžně v roce  (dle vzájemné domluvy)

Bližší informace o škoní aktivitě:

Projekt "Dědečku, babičko pojďte nám číst" umožňuje setkávání nejmladší a nejstarší generace a posiluje mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot. Podporuje tradiční a důležitý rituál předčítání v rodinách a přispívá ke zvyšování čtenářské a jazykové gramotnosti dětí. V praxi to znamená, že babička nebo dědeček přijde v dopoledních hodinách do třídy v MŠ a přečte dětem pohádku (stačí 5-10 min., lze využít knížky v MŠ, nebo přinést vlastní). Potom, pokud mají zájem a čas, si s dětmi společně povídají, malují a hrají.

A protože babičky a dědečkové nechodí do MŠ tak často, chceme požádat Vás, rodiče, zda byste oslovili své rodiče, jestli by měli zájem se do projektu zapojit. Bude je to stát půl hodinku jejich času, ale čas, který věnujeme dětem je ta nejlepší investice.

V loňském roce nás jeden dědeček navštívil a pro děti to byl krásný a nevšední zážitek. Obzvlášť pro vlastní vnučku, protože do MŠ přišel ten její dědeček.

Kontakt s živým slovem vytlačila obrazovka počítače, tabletu, mobilu či televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz. Podpořte nás ve snaze zvýšit u dětí zájem o čtené slovo a o knihy vůbec. Rozšiřuje se tím u dětí slovní zásobu, obrazotvornost, představivost a fantazii.

NÁBOŽENSTVÍ

- děti se seznamují s normami, hodnotami společenského soužití (dobro x zlo) pomocí příběhů, písní
- probíhá ve 

ANJ

- seznamování se hravou formou s cizím jazykem
- 1x14dnů v úterý  - SUDÝ TÝDEN
- pro děti s povinným předškolním vzděláváním

RODINA SPOLU