Aktuality

Vážení rodiče,

Vzhledem k tomu, že se nám za chvíli bude blížit zdanitelné období a Vy si u svých zaměstnavatelů budete moci v ročním zúčtování uplatnit slevu na dani za "školkovné", tak Vás tímto oslovuji, kdo si bude chtít slevu uplatnit (jeden ze zákonných rodičů), abyste mi dali vědět, na kterého zákonného zástupce u Vašeho dítěte budete chtít potvrzení vystavit. Prosím, nahlaste mi tuto skutečnost do 15.ledna, následně připravím všechna potvrzení a předám Vám je pro Vaše zaměstnavatele.

Děkuji Vám  za spolupráci!

 

Vážení rodiče,

na 2.pololetí školního roku 2019/2020 máme naplánováno přibližně stejný počet akcí, jako se uskutečnilo v prvním pololetí. Zůstatky budou přičteny k vybírané částce, přeplatky na konci roku budou vráceny.

Na akce pro 2.pololetí školního roku 2019/2020 vybíráme 600,-Kč do konce února 2020.

Vyúčtování akcí za první pololetí jsou na nástěnce v šatně dětí.