Organizace školního roku

ORGANIZACE   ŠKOLNÍHO   ROKU  2020/2021

Podzimní prázdniny: 29.10. – 30.10.2020 – při nízkém počtu dětí bude MŠ uzavřena

Vánoční prázdniny: 23.12.2020 – 3.1.2021 – MŠ bude uzavřena

Jarní prázdniny: 22.2. – 28.2.2021 - při nízkém počtu dětí bude provoz omezen nebo MŠ uzavřena

Hlavní prázdniny: 1.7. 2021 – 31.8.2021 – MŠ bude uzavřena

V případě organizační změny a po dohodě se zřizovatelem bude ředitelka neprodleně o této skutečnosti informovat zákonné zástupce.

 

 

V Senetářově 31.8.2020