ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Podzimní prázdniny: 26.10. a 27.10.2022– při nízkém počtu dětí bude provoz omezen nebo MŠ uzavřena

MIMOŘÁDNÉ UZAVŘENÍ MŠ 18.11.2022

Vánoční prázdniny: 23.12.2022 – 1.1.2023 – MŠ bude uzavřena; PROVOZ MŠ OBNOVEN OD 2.1.2023

Jarní prázdniny: 13.3. – 19.3.2023 - při nízkém počtu dětí bude provoz omezen nebo MŠ uzavřena

Hlavní prázdniny: provoz bude upřesněn během měsíce dubna 2023

V případě organizační změny a po dohodě se zřizovatelem bude ředitelka neprodleně o této skutečnosti informovat zákonné zástupce.

V Senetářově 29.8.2022