ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Podzimní prázdniny: 27.10. a 29.10.2021– při nízkém počtu dětí bude provoz omezen nebo MŠ uzavřena

Vánoční prázdniny: 23.12.2021 – 2.1.2022 – MŠ bude uzavřena

Jarní prázdniny: 7.3. – 13.3.2022 - při nízkém počtu dětí bude provoz omezen nebo MŠ uzavřena

Hlavní prázdniny: provoz bude upřesněn během měsíce dubna 2022

V případě organizační změny a po dohodě se zřizovatelem bude ředitelka neprodleně o této skutečnosti informovat zákonné zástupce.

V Senetářově 23.8.2021