Školné a stravné

Školné

- platba na účet mateřské školy inkasním příkazem
- číslo účtu: 86-1161780217/0100
- částka 400,- Kč
- dítě v posledním roce povinného předškolního vzdělávání školné neplatí
- dítě s odkladem školní docházky školné neplatí

Stravné

- platba na účet mateřské školy zálohově inkasním příkazem nejpozději do 15.dne v měsíci
- číslo účtu: 86-1161780217/0100
- oběd je třeba odhlásit den předem, nejpozději pak do 7:30hod toho dne na tel.: 731 518 175 telefonicky, formou SMS nebo na web.stránkách školy

- cenová kalkulace za celodenní stravné bude od 1.1.2022 navýšena u všech kategorií, podrobnou kalkulaci naleznete v šatně dětí. Důsledkem zdražení stravného je rapidní růst cen potravin u dodavatelů. Děkujeme za pochopení!